gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Welbergswegje 3 te Steenbergen

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Welbergswegje 3 te Steenbergen

Op 2 september 2021 hebben wij een omgevingsvergunning activiteiten ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’ verleend voor verleend voor het bouwen van een opslagloods aan de Welbergsewegje 3, 4651 TH te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZZK21003703.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking: 2 september 2021 

Einde bezwaartermijn: 15 oktober 2021