Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Westdam 83 te Steenbergen

Op 25 april 2019 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ en ’Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’ verleend voor een interne verbouwing van de Gummaruskerk t.b.v. een VVV informatiepunt aan de Westdam 83, 4651 BE te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK19001919.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 25 april 2019 

Einde bezwaartermijn 6 juni 2019