gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Westerstraat 1b te Dinteloord

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Westerstraat 1b te Dinteloord

Op 25 november 2020 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend voor het bouwen van een woning op het perceel Westerstraat 1b, 4671 CH te Dinteloord. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK20003870.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking: 25 november 2020

Einde bezwaartermijn : 7 januari 2021