Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Wildenhoeksestraat 3 te Kruisland

Op 27 augustus 2018 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend voor het plaatsen van zonnepanelen op het achtererf aan de Wildenhoeksestraat 3, 4756 TH Kruisland. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK18003354.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 27 augustus 2018 

Einde bezwaartermijn 8 oktober 2018