gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Zeeweg 2a te Nieuw-Vossemeer

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Zeeweg 2a te Nieuw-Vossemeer

Op 23 juli 2020 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit bouwen verleend voor het oprichten van een slibbuffertank op het perceel gelegen aan Zeeweg 2a, 4681 SN te Nieuw-Vossemeer. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK20002937.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking:  31 juli 2020

Einde bezwaartermijn: 11 september 2020