gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Zilverhoek 13 te Steenbergen

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Zilverhoek 13 te Steenbergen

Toestemming

De gemeente Steenbergen heeft een omgevingsvergunning verleend. De gemeente geeft hiermee toestemming voor het vergroten van een bestaand bedrijfspand op het perceel gelegen aan Zilverhoek 13, 4651 SP te Steenbergen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK21005192.

Waarom publiceert de gemeente dit bericht?

Een omgevingsvergunning wordt bij de gemeente aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent.

Bent u het niet eens met de vergunning?

U kunt de gemeente tot 6 januari 2022 laten weten dat u het niet eens bent met de vergunning. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de vergunning tegen uw belangen ingaat. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet u aangeven tegen welk besluit u bezwaar maakt en om welke reden(en) u bezwaar maakt. Ook moet er een datum en uw handtekening in het bezwaar staan. Het bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over de vergunning in het

gemeentehuis bekijken. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden?

Wanneer de activiteiten niet kunnen worden teruggedraaid, dan kunt u de rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen de start van de activiteiten tegen te houden voordat de gemeente een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Informatie over het indienen van een voorlopige voorziening, adresgegevens en telefoonnummer van de rechtbank, kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.