Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Zoekweg 6a te Steenbergen

Op 27 augustus 2018 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend voor het bouwen van een biomassa installatie aan de Zoekweg 6a, 4651 PS Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK18003455.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 27 augustus 2018 

Einde bezwaartermijn 8 oktober 2018