Officiele publicatie

Ondermandaatregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2018

De Algemeen Directeur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant maakt bekend dat hij de 'Ondermandaatregeling Veilgheidsregio Midden- en West-Brabant 2018' heeft vastgesteld. Middels de ondermandaatregeling zijn bevoegdheden lager in de organisatie gelegd. De tekst van de ondermandaatregeling treft u aan als digitale bijlage behorend bij deze bekendmaking en ligt tevens tot zes weken na de datum van inwerkingtreding ter inzage bij het secretariaat van de veiligheidsregio, Doornboslaan 225 te Breda, tijdens kantooruren bereikbaar via 088-5282852. Een ieder kan op verzoek een afschrift de regeling ontvangen. De regeling treedt op 17 mei 2018 in werking.

Breda, 17 mei 2018

De Algemeen Directeur,
M.T.C. van Lieshout