Officiele publicatie

Ontheffing geluidhinder en trilling inzake bouw- en sloopwerkzaamheden

Op 30 april 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen besloten een ontheffing te verlenen van artikel 8.3, lid 1 van het Bouwbesluit 2012. Deze ontheffing is van toepassing of het frezen, asfalteren en aanbrengen van verruimingsvoegen op de (provinciale) N257 binnen de kern Steenbeergen. Deze werkzaakheden vinden plaats op de volgende perioden:

 • 1.
  Woensdag 6 mei 2020, van 20:00 uur – 23:59 uur;
 • 2.
  Donderdag 7 mei 2020, van 0:00 uur – 06:00 uur;
 • 3.
  Donderdag 7 mei 2020, van 20:00 uur – 23:59 uur;
 • 4.
  Vrijdag 8 mei 2020, van 0:00 uur – 06:00 uur;
 • 5.
  Dinsdag 19 mei 2020, van 20:00 uur – 23:59 uur;
 • 6.
  Woensdag 20 mei 2020, van 0:00 uur – 06:00 uur;
 • 7.
  Woensdag 20 mei 2020, van 20:00 uur – 23:59 uur;
 • 8.
  Donderdag 21 mei 2020, van 0:00 uur – 06:00 uur;
 • 9.
  Donderdag 21 mei 2020, van 20:00 uur – 23:59 uur;
 • 10.
  Vrijdag 22 mei 2020, van 0:00 uur – 06:00 uur

De weg blijft voor verkeer toegankelijk en zal worden begeleid door verkeersregelaars.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het taakveld vergunningen binnen het team wonen, werken en beleven. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0167.

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.