gemeente Steenbergen | Ontheffing geluidshinder Bouwbesluit bouwwerkzaamheden

Officiele publicatie

Ontheffing geluidshinder Bouwbesluit bouwwerkzaamheden

Op 30 juni 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een verzoek tot het verlenen van een ontheffing geluidshinder op grond van het Bouwbesluit ontvangen. De ontheffing is ingediend voor het aanleggen van een waarneminsgsput nabij de Steenbergsche Vliet aan de Zuidzeedijk te Dinteloord. De werkzaamheden vinden plaats in de nachten van 30 juni 2022 op 1 juli 2022 en 1 juli 2022 op 2 juli 2022. De ontheffing is verleend en op 30 juni 2022 naar de aanvrager verstuurd. Het is geregistreerd onder nummer ZK22003264.

Bezwaarmogelijkheid en voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente Steenbergen (https://gemeentewinkel.gemeente-steenbergen.nl/producten/bezwaarschrift_indienen). U heeft hiervoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90110, 4800 RA te Breda. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

Einde bezwaartermijn 11 augustus 2022