Officiele publicatie

Ontheffing geluidshinder en trilling inzake bouw- en sloopwerkzaamheden rotonde Franseweg te Steenbergen

Op 26 april 2018 hebben wij een ontheffing voor geluidshinder en trilling inzake bouw- en sloopwerkzaamheden verleend voor de werkzaamheden aan de rotonde aan de Franseweg te Steenbergen op vrijdag 4 mei 2018 19:00 uur tot zaterdag 5 mei 2018 7:00 uur en zaterdag 5 mei 2018 19:00 uur tot maandag 7 mei 2018 7:00 uur. De ontheffing is geregistreerd onder nummer UM1803119.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 26 april 2018 

Einde bezwaartermijn 7 juni 2018