gemeente Steenbergen | Ontwerp-wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging West-Groeneweg 1’

Officiele publicatie

Ontwerp-wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging West-Groeneweg 1’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend:

 • dat het ontwerp-wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging West-Groeneweg 1’ (NL.IMRO.0851.bgWPwestgroeneweg1-o002) ter inzage wordt gelegd; het voornemen is om de bedrijfsbestemming op het perceel met de kadastrale aanduiding Steenbergen, sectie E, nummer 842 in noordwestelijke richting te vergroten;
 • dat het ontwerp-wijzigingsplan en alle bijbehorende documenten raadpleegbaar zijn:
  • a.
   op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
  • b.
   op de website www.ruimtelijkeplannen.nl;
 • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging, alléén:
  • a.
   een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te versturen naar het college van B&W, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen of;
  • b.
   een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken, te melden bij de heer M. Aerts, na het maken van een afspraak.

Steenbergen,

21 oktober 2020 Namens burgemeester en wethouders van Steenbergen, M. (Maikel) Aerts
Medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling