gemeente Steenbergen | Ontwerp bestemmingsplan“Jachthaven De Schapenput”

Officiele publicatie

Ontwerp bestemmingsplan“Jachthaven De Schapenput”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend:

 • dat Jachthaven De Schapenput in De Heen voornemens is om de bestaande jachthaven
  uit te breiden en dat hiervoor het ontwerp bestemmingsplan “Jachthaven De Schapenput”
  (NL.IMRO.0851.bgBPdeschapenput-o001) ter inzage zal worden gelegd;
 • dat gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan, op basis van artikel 4.6 van de Verordening Ruimte het ontwerp verzoek aan Gedeputeerde Staten ten behoeve van de herschikking van de Ecologische Hoofdstructuur ter inzage zal worden gelegd;
 • dat het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp verzoek vanaf 21 augustus 2014 gedurende 6 weken ter inzage ligt:
  • a.
   op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
  • b.
   op de website www.ruimtelijke-plannen.nl wat betreft het ontwerp bestemmingsplan;
  • c.
   op de website www.gemeente-steenbergen.nl wat betreft het ontwerp verzoek;
  • d.
   tevens in te zien tijdens de inloopavond op 27 augustus 2014 tussen 19.30 en 21.30 in de Pannenkoekenboerderij "De Uitwijk" in De Heen;
 • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging:
  • a.
   een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te vesturen naar
   het college van B&W Postbus 6, 4650 AA Steenbergen;
  • b.
   een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken, te melden bij
   de heer mr. H.H.C. (Harold) Mailoa van afdeling Beleid.

Steenbergen, 18 augustus 2014

Namens burgemeester en wethouders,

mr. H.H.C. Mailoa

Jurist Ruimtelijke Ontwikkeling