Officiele publicatie

Ontwerp bestemmingsplan“Jachthaven De Schapenput”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend:

 • I.
  dat Jachthaven De Schapenput in De Heen voornemens is om de bestaande jachthaven
  uit te breiden en dat hiervoor het ontwerp bestemmingsplan “Jachthaven De Schapenput”, gecodeerd als NL.IMRO.0851.bgBPdeschapenput-o001, ter inzage zal worden gelegd;
 • II.
  dat het ontwerp bestemmingsplan vanaf 7 augustus 2014 gedurende 6 weken ter inzage ligt:
 • a.
  op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
 • b.
  op de website www.ruimtelijkeplannen.nl;
 • III.
  dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging:
 • a.
  een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te vesturen naar
  het college van B&W Postbus 6, 4650 AA Steenbergen;
 • b.
  een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken, te melden bij
  de heer mr. H.H.C. (Harold) Mailoa van afdeling Beleid.

Steenbergen, 4 augustus 2014

Namens burgemeester en wethouders,

mr. H.H.C. Mailoa

Jurist Ruimtelijke Ontwikkeling