Officiele publicatie

Ontwerp bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan 2015 gemeente Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

m a k e n b e k e n d:

 • I.
  dat het ontwerp van Paraplubestemmingsplan 2015 Gemeente Steenbergen zowel als digitale versie (NL.IMRO.0851.sbgBPparaplu2015-o001) als analoge versie ter inzage ligt. In dit ontwerp-bestemmingsplan regelt de gemeente Steenbergen een drietal onderwerpen voor de hele gemeente namelijk;
  • het opnemen van een uniforme meetwijze voor dakkapellen;
  • het invoeren van een algeheel verbod voor kamersgewijze verhuur van woningen/wooneenheden;
  • het invoeren van de mogelijkheid om in de bestemmingen welke gelden voor het openbare gebied bijzondere centrumdoeleinden toe te staan. Hierbij moet gedacht worden aan (waren- en rommel)markten, terrassen en evenementen.
 • II.
  Dat, omdat een aantal onderliggende bestemmingsplannen nog “analoog” zijn vastgesteld, er zowel een analoge als digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan is. Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 5 maart 2015 gedurende zes weken ter inzage liggen:
 • a.
  op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
 • b.
 • III.
  dat eenieder binnen de termijn van de ter inzage legging schriftelijke zienswijzen kan indienen bij de gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 140167 bij de heer Kees Kerstens

Steenbergen, 4 maart 2015

Namens burgemeester en wethouders van Steenbergen,

K. Kerstens

beleidsmedewerker afdeling Beleid