gemeente Steenbergen | Ontwerp wijzigingsplan “Ram van Hagedoornstraat”

Officiele publicatie

Ontwerp wijzigingsplan “Ram van Hagedoornstraat”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend:

 • I.
  dat het ontwerp wijzigingsplan “Ram van Hagedoornstraat” ter inzage zal worden gelegd;
  met dit plan wordt het bestemmingsplan gewijzigd ten behoeve van de bouw van 17 grondgebonden woningen;
 • II.
  dat het ontwerp wijzigingsplan vanaf 14 augustus 2014 gedurende 6 weken ter inzage ligt:
 • a.
  op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
 • b.
  op de website www.gemeente-steenbergen.nl;
 • III.
  dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging:
 • a.
  een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te vesturen naar
  het college van B&W Postbus 6, 4650 AA Steenbergen;
 • b.
  een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken, te melden bij
  de heer mr. H.H.C. (Harold) Mailoa van afdeling Beleid.

Steenbergen, 11 augustus 2014

Namens burgemeester en wethouders,

mr. H.H.C. Mailoa

Jurist Ruimtelijke Ontwikkeling