gemeente Steenbergen | Ontwerpbeschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure

Officiele publicatie

Ontwerpbeschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:

Adres

Omschrijving project

Schansdijk 4

4655 TE De Heen

P.L. Huijbregts

een veranderingsvergunning milieu en heeft betrekking op het veranderen en uitbreiden van een bestaande varkenshouderij

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 29 juli 2021 tot en met 9 september 2021 ter inzage bij de gemeente Steenbergen.

Zienswijzen

Binnen de inzage termijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Steenbergen, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Zienswijzen digitaal indienen is ook mogelijk via: info@omwb.nl.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.