Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan ‘Beltmolen’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Beltmolen voor iedereen ter inzage ligt. Het betreft de realisatie van het woningbouwproject Beltmolen (inbreidingslocatie in het noordoosten van Nieuw-Vossemeer in de oksel van de Hogendijk voor de bouw van 52 woningen met bijbehorende infrastructuur, sectie B nr. 1142 ged., 3267 en 3193 ged.).

Het ontwerp ligt voor iedereen ter inzage van 11 mei 2009 tot en met 22 juni 2009

  • a.
    bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Buiten de Veste 1, op maandag t/m donderdag van 09.00–13.00 uur en op vrijdag van 09.00–12.00 uur;
  • b.
    in bibliotheek Het Markiezaat, Blauwstraat 30, Steenbergen, op maandag van 13.30–20.00 uur, woensdag en donderdag van 13.30–17.30 uur, vrijdag van 13.30–20.00 uur en zaterdag van 10.00–13.00 uur;
  • c.
    in bibliotheek Het Markiezaat, Westvoorstraat 5, Dinteloord, op maandag en woensdag van 13.30–17.30, vrijdag van 13.30–20.00 uur en zaterdag van 10.00–13.00 uur.

Binnen voornoemde termijn kan iedereen schriftelijk zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Tevens is het mogelijk om mondelinge zienswijzen in te dienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.