gemeente Steenbergen | Ontwerpbestemmingsplan appartementencomplex Wouwsestraat

Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan appartementencomplex Wouwsestraat

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan appartementencomplex Wouwsestraat voor iedereen ter inzage ligt. Het betreft de realisatie van 46 appartementen, een watergang en bijbehorende infrastructuur aan de Wouwsestraat in Steenbergen, sectie W nrs. 2917, 2890, 2888, 3979, 3980, 3981 (ged.), 3982 (ged.), 2417 ged..

Het ontwerp ligt van 3 augustus 2009 tot en met 14 september 2009 voor iedereen zes weken ter inzage:

  • a.
    bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Buiten de Veste 1, op maandag t/m donderdag van 09.00–13.00 uur en op vrijdag van 09.00–12.00 uur;
  • b.
    in bibliotheek Het Markiezaat, Blauwstraat 30, Steenbergen, op maandag van 13.30–20.00 uur, woensdag en donderdag van 13.30–17.30 uur, vrijdag van 13.30–20.00 uur en zaterdag van 10.00–13.00 uur;
  • c.
    in bibliotheek Het Markiezaat, Westvoorstraat 5, Dinteloord, op maandag en woensdag van 13.30–17.30, vrijdag van 13.30–20.00 uur en zaterdag van 10.00–13.00 uur.

Binnen voornoemde termijn kan iedereen schriftelijk zienswijzen kenbaar kan maken bij de gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Tevens kan iedereen mondelinge zienswijzen indienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.