Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan Buiten de Veste 2 Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Buiten de Veste 2 vanaf 21 juni 2010 zes weken voor iedereen ter inzage ligt bij de afdeling Publiekszaken, Buiten de Veste 1, op maandag tot en met donderdag van 09.00‑13.00 uur en op vrijdag van 09.00‑12.00 uur.

Het bestemmingsplan kunt u ook raadplegen op www.gemeente-steenbergen.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Binnen de genoemde termijn van zes weken kan iedereen schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van de gemeente Steenbergen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de heer K. Kerstens of mevrouw S. van Loon op telefoonnummer 140167.