gemeente Steenbergen | Ontwerpbestemmingsplan De Bongerd

Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan De Bongerd

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen makend bekend dat voor iedereen ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘De Bongerd’, conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (NL.IMRO.0851.sbgBPdebongerd-o002). Het plan betreft de realisering van een woningbouwwijk met maximaal 34 woningen met bijbehorende infrastructuur en groenvoorzieningen op de locatie van het voormalige schoolgebouw van het Mollercollege aan de Molenweg 16 in Steenbergen.

Het betreffende ontwerp ligt van 25 juni 2012 tot en met 6 augustus 2012 voor iedereen ter inzage:

Binnen voornoemde termijn kan iedereen zienswijzen kenbaar maken bij de Gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Tevens is het mogelijk mondelinge zienswijzen in te dienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer drs. M. Meulblok of de heer mr. H.H.C. Mailoa van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 14 0167.