gemeente Steenbergen | Ontwerpbestemmingsplan Doktersdreefje 2, Steenbergen

Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan Doktersdreefje 2, Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

 • I.
  Dat het ontwerp van het bestemmingsplan Doktersdreefje 2 (NL.IMRO.0851.sbgBPdoktersdr-o001) ter inzage ligt.
  Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van het perceel aan het Doktersdreefje 2 in Steenbergen. De bestaande monumentale boerderij en schuur krijgen een gemengde bestemming (wonen, kantoren, maatschappelijke voorzieningen, bed & breakfast, job-lodge) De schuur zal worden gesloopt en herbouwd. Tevens voorziet het plan in een woonbestemming die de mogelijkheid biedt tot het bouwen van 4 woningen op het noordelijk gedeelte van het perceel.
 • II.
  Dat het ontwerp met ingang van 5 september 2013 gedurende zes weken ter inzage ligt:
 • III.
  Dat een ieder binnen de termijn van ter inzage legging schriftelijke zienswijzen kan indienen bij de gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 140167 bij de heer M. (Martin) Meulblok.

Steenbergen

4 september 2013
Namens burgemeester en wethouders van Steenbergen,
M. Meulblok
Beleidsmedewerker afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling