Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan Gagelweg 15

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat voor iedereen ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Gagelweg 15’ (NL.IMRO.0851.bgBPgagelweg15-o001). Het plan betreft het realiseren van een zorgboerderij met vogel- en dierenopvang op de gronden kadastraal bekend gemeente Steenbergen, sectie AC, nummer 284.

Het betreffende ontwerp ligt van 21 februari 2011 tot en met 4 april 2011 voor iedereen ter inzage ligt:

 • a.
  op www.ruimtelijkeplannen.nl;
 • b.
  bij de afdeling Publiekszaken, Buiten de Veste 1, Steenbergen;
 • c.
  in bibliotheek Het Markiezaat, Blauwstraat 30 in Steenbergen;
 • d.
  in bibliotheek Het Markiezaat, Westvoorstraat 5 in Dinteloord.

Binnen voornoemde termijn kan iedereen zijn zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad, Postbus 6, 4650, AA Steenbergen. Tevens is het mogelijk mondelinge zienswijzen in te dienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Harold Mailoa van afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 14 0167.