gemeente Steenbergen | Ontwerpbestemmingsplan MFA Kruisland

Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan MFA Kruisland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat voor iedereen ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan MFA Kruisland (NL.IMRO.0851.klBPmfakruisland-o001). Het plan betreft de bouw van een nieuwe multifunctionele accommodatie aan de Graaf Engelbrechtstraat te Kruisland op de locatie van het huidige dorpshuis Siemburg en de hieraan grenzende gemeentelijke grond;

Het betreffende ontwerp ligt van 24 oktober 2011 tot en met 5 december 2011 voor iedereen ter inzage:

  • a.
    in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
  • b.
    op www.ruimtelijkeplannen.nl;
  • c.
    op www.gemeente-steenbergen.nl.

Binnen voornoemde termijn kan iedereen zijn zienswijze kenbaar maken bij de Gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Tevens is het mogelijk mondelinge zienswijzen in te dienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer drs. M. Meulblok van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 14 0167.