gemeente Steenbergen | Ontwerpbestemmingsplan Oostgroeneweg ter inzage

Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan Oostgroeneweg ter inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat voor iedereen ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Oostgroeneweg Dinteloord (NL.IMRO.0851.dtlBPoostgrwg-o001). Het plan betreft het realiseren van een woningbouwwijk met bijbehorende infrastructuur op de locatie van de voormalige sportvelden aan de Oostgroeneweg in Dinteloord, Op de percelen kadastraal bekend Dinteloord, sectie F, nummers 4090, 3666 en 3735.

Het betreffende ontwerp ligt van 26 april 2011 tot 7 juni 2011 voor iedereen ter inzage:

  • a.
    in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
  • b.
    op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Binnen voornoemde termijn kan iedereen zijn zienswijze kenbaar maken bij de Gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Tevens is het mogelijk mondelinge zienswijzen in te dienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer drs. M. Meulblok van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 14 0167.