Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Hoogstraat Welberg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Hoogstraat Welberg vanaf 8 november 2010 voor iedereen zes weken ter inzage ligt bij de afdeling Publiekszaken, Buiten de Veste 1. Het gemeentehuis is open op maandag tot en met donderdag van 09.00–13.00 uur en op vrijdag van 09.00–12.00 uur.

Het bestemmingsplan is ook te raadplegen op www.gemeente-steenbergen.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Binnen de genoemde termijn van zes weken kan iedereen schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad van de gemeente Steenbergen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met mevrouw S. van Loon of de heer K. Kerstens, tel. 14 0167.