Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan Welberg 1H

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Welberg 1H voor iedereen ter inzage ligt. Het plan betreft de realisatie van een woning aan de Laurentiusdijk 6, Welberg (Steenbergen), sectie Q nrs. 4319, 4320.

Het ontwerp ligt van 21 september 2009 tot en met 2 november 2009 voor iedereen ter inzage:

  • a.
    bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Buiten de Veste 1, op maandag tot en met donderdag van 09.00–13.00 uur en op vrijdag van 09.00–12.00 uur;
  • b.
    in bibliotheek Het Markiezaat, Blauwstraat 30, Steenbergen, op maandag van 13.30–20.00 uur, woensdag en donderdag van 13.30–17.30 uur, vrijdag van 13.30–20.00 uur en zaterdag van 10.00–13.00 uur;
  • c.
    in bibliotheek Het Markiezaat, Westvoorstraat 5, Dinteloord, op maandag en woensdag van 13.30–17.30, vrijdag van 13.30–20.00 uur en zaterdag van 10.00–13.00 uur.

Binnen voornoemde termijn kan iedereen schriftelijk zijn zienswijze kenbaar kan maken bij de gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Tevens is het mogelijk mondelinge zienswijzen in te dienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.