Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplannen ‘Kom Kruisland 1e herziening’ en Helenahoeve

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat de volgende ontwerpbestemmingsplannen voor iedereen ter inzage liggen:

 • 1.
  Kom Kruisland 1e herziening. Het betreft de aanpassing van het bestemmingsplan kom Kruisland naar aanleiding van het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 13 juli 2004 en de uitspraak van de Raad van State van 3 augustus 2005, recente ontwikkelingen in wet- en regelgeving en andere inzichten. Daarnaast worden verschillende kleinere al dan niet reeds vergunde plannen opgenomen in het bestemmingsplan;
 • 2.
  Helenahoeve. Het bestemmingsplan vormt het planologische kader voor de herontwikkeling van het volkstuincomplex achter de Dorpsweg tot woningbouwlocatie.

De ontwerpen liggen voor iedereen ter inzage van 14 december 2009 tot en met 25 januari 2010;

 • a.
  bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Buiten de Veste 1, op maandag tot en met donderdag van 09.00−13.00 uur en op vrijdag van 09.00−12.00 uur;
 • b.
  in bibliotheek Het Markiezaat, Blauwstraat 30, Steenbergen, op maandag van 13.30–20.00 uur, woensdag en donderdag van 13.30−17.30 uur, vrijdag van 13.30−20.00 uur en zaterdag van 10.00−13.00 uur;
 • c.
  in bibliotheek Het Markiezaat, Westvoorstraat 5, Dinteloord, op maandag en woensdag van 13.30−17.30, vrijdag van 13.30−20.00 uur en zaterdag van 10.00−13.00 uur.

De plannen zijn tevens in te zien via www.gemeente-steenbergen.nl.

Binnen voornoemde termijn kan iedereen schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Tevens is het mogelijk mondelinge zienswijzen in te dienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.