gemeente Steenbergen | Ontwerpbestemmingsplannen ‘Kom Kruisland 2013, Kom Nieuw-Vossemeer, Steenbergen-Zuid’, Steenbergen

Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplannen ‘Kom Kruisland 2013, Kom Nieuw-Vossemeer, Steenbergen-Zuid’, Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat het ontwerp van de volgende bestemmingsplannen ter inzage liggen:

Het betreft een beleidsarme actualisatie van bestaande bestemmingplannen.

De ontwerpen liggen vanaf 10 januari 2013 zes weken ter inzage liggen:

Iedereen kan binnen de termijn van de terinzagelegging schriftelijke zienswijzen indienen bij de gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 0167 bij de heer K. (Kees) Kerstens voor Kom Kruisland 2013, voor Kom Nieuw-Vossemeer en Steenbergen-Zuid bij de heer H.H.C. (Harold) Mailoa.