gemeente Steenbergen | Ontwerpbestemmingsplannen ’t Hof van Steenbergen en Couveringepark Steenbergen

Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplannen ’t Hof van Steenbergen en Couveringepark Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat voor iedereen ter inzage ligt:

 • a.
  het ontwerpbestemmingsplan ’t Hof van Steenbergen voor de realisatie van het woningbouwproject ’t Hof van Steenbergen (voormalige Boerenbondlocatie aan de Burgemeester van Loonstraat te Steenbergen) voor de bouw van 26 woningen met bijbehorende infrastructuur sectie Q nr. 1922 ged. en Q nr. 4548 ged. en Q 5155;
 • b.
  het ontwerpbestemmingsplan Couveringepark Steenbergen voor het betreft het bouwen van woningen en een medisch centrum (voormalige accordis) aan de Molenweg te Steenbergen en een woonzorgcomplex aan de Ravelijnstraat te Steenbergen met bijbehorende infrastructuur, sectie Q nrs. 3482, 5108, 5107, 4614, 3557 en 4410.

De ontwerpen liggen voor iedereen ter inzage van 14 april 2009 tot en met 25 mei 2009:

 • a.
  bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Buiten de Veste 1, op maandag t/m donderdag van 09.00–13.00 uur en op vrijdag van 09.00–12.00 uur;
 • b.
  in bibliotheek Het Markiezaat, Blauwstraat 30, Steenbergen, op maandag van 13.30–20.00 uur, woensdag en donderdag van 13.30–17.30 uur, vrijdag van 13.30–20.00 uur en zaterdag van 10.00–13.00 uur;
 • c.
  in bibliotheek Het Markiezaat, Westvoorstraat 5, Dinteloord, op maandag en woensdag van 13.30–17.30, vrijdag van 13.30–20.00 uur en zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur.

Binnen voornoemde termijn kan iedereen schriftelijk zienswijzen kenbaar kan maken bij de Gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Tevens kan iedereen mondelinge zienswijzen indienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.