Officiele publicatie

Opleggen maatwerkvoorschriften J.L. Brooijmansdreef 4 te Steenbergen

Op 26 oktober 2015 hebben wij definitieve maatwerkvoorschriften met betrekking tot milieu opgelegd voor de inrichting aan de J.L. Brooijmansdreef 4, 4651 HA te Steenbergen.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.  

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze maatwerkvoorschriften kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum publicatie 28 oktober 2015

Einde bezwaatermijn: 7 december 2015