gemeente Steenbergen | Rectificatie aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat 46 te Steenbergen

Officiele publicatie

Rectificatie aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat 46 te Steenbergen

Op 9 oktober 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’,  ontvangen voor het vervangen van een dakkapel gelegen aan de  Kapelaan Kockstraat, 4651 XE Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004495.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.