gemeente Steenbergen | Rectificatie aanvraag omgevingsvergunning Stoofdijk 2a te Steenbergen

Officiele publicatie

Rectificatie aanvraag omgevingsvergunning Stoofdijk 2a te Steenbergen

Op 14 november 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ ontvangen voor de bouw van een loods gelegen aan de Stoofdijk 2a, 4651 PJ te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20005012.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.