gemeente Steenbergen | Rectificatie bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning Dwarsdijk, Schansdijk en Hooidijk te de Heen en Rubeerdijk te Nieuw-Vossemeer

Officiele publicatie

Rectificatie bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning Dwarsdijk, Schansdijk en Hooidijk te de Heen en Rubeerdijk te Nieuw-Vossemeer

Deze aanvraag betreft de activiteit ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’ en niet de op 8 juli gepubliceerde activiteit ‘vellen van een houtopstand’.

De juiste bekendmaking is als volgt:

Op 1 juli 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’ ontvangen voor het kappen van bomen op de percelen gelegen aan Dwarsdijk, Schansdijk en Hooidijk te de Heen en Rubeerdijk te Nieuw-Vossemeer

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16003157.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.