gemeente Steenbergen | Rectificatie Omgevingsvergunning Kleine Spellestraat ong. te Kruisland

Officiele publicatie

Rectificatie Omgevingsvergunning Kleine Spellestraat ong. te Kruisland

Op 7 augustus 2019 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening & bouwen verleend voor het plaatsen van een teeltondersteunende voorziening op het perceel gelegen aan Kleine Spellestraat ong. te Kruisland. Kadastraal bekend onder sectie AC perceelnummers 391, 390 en 389. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK19002358.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking 7 augustus 2019

Einde bezwaartermijn 18 september 2019