gemeente Steenbergen | Rectificatie termijnverlenging omgevingsvergunning Dinteloordseweg 6 in Steenbergen

Officiele publicatie

Rectificatie termijnverlenging omgevingsvergunning Dinteloordseweg 6 in Steenbergen

Op 10 maart 2020 hebben wij de termijn van een aanvraag om een omgevingsvergunning met als deelactiviteit bouwen verlengd voor het plaatsen van een erfafscheiding gelegen aan de Dinteloordseweg 6, 4651 RB te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20000118.

Tegen bovenstaande verlenging kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.