Officiele publicatie

Rectificatie termijnverlenging omgevingsvergunning Dorpsweg 54 in De Heen

Op 12 maart 2020 hebben wij de termijn van een aanvraag om een omgevingsvergunning met als deelactiviteit bouwen verlengd voor het bouwen van een woning gelegen aan de Dorpsweg 54, 4655 AD te De Heen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20000407.

Tegen bovenstaande verlenging kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.