gemeente Steenbergen | Rectificatie Verleende vergunning Drive Thru Streekmarkt te Steenbergen

Officiele publicatie

Rectificatie Verleende vergunning Drive Thru Streekmarkt te Steenbergen

Op 4 juni 2020 hebben wij een vergunning verleend voor het plaatsen van objecten (kramen) op de openbare weg ten behoeve van het houden van een Drive thru streekmarkt op 5 juli 2020 van 9.00 uur tot 19.00 uur gelegen aan de Kapelaan Kockstraat te Steenbergen.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie 5 juni 2020

Einde bezwaartermijn 17 juli 2020

Metadata:

Algemeen: Beschikking afhandeling

Beleidsonderwerp: Cultuur en recreatie , recreatie

GB/PB/WB/BGR: Beschikking afhandeling