Officiele publicatie

Sloopmelding, Boonhill 35 te Steenbergen

Op 28 juli 2015 is een sloopmelding ontvangen voor het verwijderen, afvoeren en storten van de losliggende asbesthoudende golfplaten op het terrein gelegen op het perceel aan de Boonhill 35, 4651 VW te Steenbergen.

Deze melding is geregistreerd onder nummer ZK15000778.

Bezwaar

Tegen de ingekomen sloopmelding kunt u geen bezwaar maken. Voor meer informatie over deze sloopmelding kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl