Officiele publicatie

Standplaatsenbeleid 2015 Steenbergen - Concept

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

m a k e n b e k e n d

 • dat het college voornemens is om het huidig Standplaatsenbeleid uit 1999 te actualiseren en hiertoe is het concept Standplaatsenbeleid 2015 opgesteld;
  • a.
   dat het concept-beleid vanaf 30 oktober 2014 gedurende 6 weken in te zien is op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
  • b.
   op de website www.gemeente-steenbergen.nl ;
 • dat iedereen binnen de termijn van terinzagelegging een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te vesturen naar het college van B&W Postbus 6, 4650 AA Steenbergen;

Steenbergen, 29 oktober 2014

Namens burgemeester en wethouders,

mr. H.H.C. Mailoa

Jurist Ruimtelijke Ontwikkeling