gemeente Steenbergen | Terinzagelegging: ontwerp bestemmingsplan ‘De Boogerd’, ontwerp herbegrenzingsverzoek

Officiele publicatie

Terinzagelegging: ontwerp bestemmingsplan ‘De Boogerd’, ontwerp herbegrenzingsverzoek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend:

 • dat het ontwerp bestemmingsplan ‘De Boogerd’ (NL.IMRO.0851.klBPdeboogerd-o001) vanaf vandaag ter inzage ligt, waarmee het voornemen is om 73 woningen mogelijk te maken op het perceel met de kadastrale aanduiding Steenbergen, sectie AB, nummer 370;
 • dat het ontwerp herbegrenzingsverzoek van de aanduiding ‘verstedelijking afweegbaar’ vanaf vandaag ter inzage ligt, waarmee het voornemen is om de genoemde woningbouwontwikkeling in het betreffende gebied op provinciaal niveau beleidsmatig mogelijk te maken;
 • dat met deze terinzagelegging vóór 1 januari 2024, de huidige wet- en regelgeving voor de verdere procedure van deze ruimtelijke instrumenten van toepassing blijft, ook na de inwerkingtreding van de Omgevingswet, dit op basis van artikel 4.6 van de Invoeringswet Omgevingswet;
 • dat alle documenten raadpleegbaar zijn:
 • dat binnen 6 weken, om precies te zijn tot en met 31 januari 2024, alléén:
  • a.
   een schriftelijke zienswijze kenbaar kan worden gemaakt, te versturen naar de gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen of;
  • b.
   een mondelinge zienswijze kenbaar kan worden gemaakt, te melden bij de heer mr. H.H.C. Mailoa, na het maken van een afspraak.

Steenbergen,

20 december 2023 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, mr. H.H.C (Harold) Mailoa
Jurist Ruimtelijke Ordening