Officiele publicatie

Terinzagelegging concept Algemene Subsidieverordening gemeente Steenbergen 2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen;

m a k e n b e k e n d:

 • I.
  dat ter inzage ligt:
 • a.
  het concept van de Algemene Subsidieverordening gemeente Steenbergen 2015;
 • b.
  het concept van de Subsidieregeling welzijn, gemeente Steenbergen 2015;
 • c.
  het concept van de Subsidieregeling cultuureducatie primair onderwijs, gemeente Steenbergen 2015.

II. dat bovengenoemde concepten met ingang van 24 september 2014 gedurende vier weken ter inzage ligt:

 • a.
  op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 te Steenbergen;
 • b.
  langs elektronische weg, raadpleegbaar via www.gemeente-steenbergen.nl.

III. dat er op maandag 20 oktober 2014 van 19:00 tot 21:00 een informatiebijeenkomst plaatsvindt in de raadszaal op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 te Steenbergen.

IV. dat een ieder binnen de termijn van ter inzage legging schriftelijke zienswijzen kan indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met mevrouw L. Hameeteman, telefoonnummer 14 0167.

Steenbergen, 24 september 2014

Namens burgemeester en wethouders van Steenbergen,

N.J. Reijngoudt

Hoofd afdeling Beleid