gemeente Steenbergen | Termijnverlenging omgevingsvergunning Dinteloordseweg 28 in Steenbergen

Officiele publicatie

Termijnverlenging omgevingsvergunning Dinteloordseweg 28 in Steenbergen

Op 30 oktober 2020 hebben wij de termijn van een aanvraag om een omgevingsvergunning met als deelactiviteit bouwen verlengd voor het verbouwen en herbestemmen van bestaande bedrijfspand gelegen aan de Dinteloordseweg 28, 4651 RB te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20003951.

Tegen bovenstaande verlenging kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.