Officiele publicatie

Termijnverlenging omgevingsvergunning  Hanedreef 14 in Kruisland

Op 8 november 2018 hebben wij de termijn van een aanvraag om een omgevingsvergunning  met als deelactiviteiten bouwen verlengd voor het plaatsen van een tijdelijk arbeidsmigrantenverblijf op het perceel gelegen aan de Hanedreef 14, 4756 BK te Kruisland.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004318.

Tegen bovenstaande verlenging kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.