gemeente Steenbergen | Termijnverlenging omgevingsvergunning  Westerstraat 10, 10a, b, c, d en e te Dinteloord

Officiele publicatie

Termijnverlenging omgevingsvergunning  Westerstraat 10, 10a, b, c, d en e te Dinteloord

Op  28 februari 2020 hebben wij de termijn van een aanvraag om een omgevingsvergunning  met als deelactiviteit bouwen verlengd voor het bouwen van een appartementengebouw gelegen op de percelen aan de Westerstraat 10, 10a, b, c, d en 2, 4671 CJ te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20000447.

Tegen bovenstaande verlenging kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.