gemeente Steenbergen | Termijnverlenging omgevingsvergunning  Willemspolderweg 2  in Dinteloord

Officiele publicatie

Termijnverlenging omgevingsvergunning  Willemspolderweg 2  in Dinteloord

Op 28 januari 2020 hebben wij de termijn van een aanvraag om een omgevingsvergunning met als deelactiviteit bouwen verlengd voor het bouwen van een tuinbouwkas op het perceel gelegen aan de Willemspolderweg 2, 4671 TK te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19005373.

Tegen bovenstaande verlenging kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.