gemeente Steenbergen | Termijnverlenging omgevingsvergunning Kerkplein 3 te Steenbergen

Officiele publicatie

Termijnverlenging omgevingsvergunning Kerkplein 3 te Steenbergen

De gemeente Steenbergen heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. De vergunning is aangevraagd voor bouwen voor het realiseren van een uitgifte automaat voor geneesmiddelen aan het Kerkplein 3, 4651 AN te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK2100325. De gemeente Steenbergen heeft de termijn voor het beslissen op deze aangevraagde omgevingsvergunning verlengd met 6 weken.

Geen bezwaar

Tegen de verlenging van de beslistermijn kunt u geen bezwaar indienen. U kunt pas bezwaar maken als een beslissing op de aanvraag is genomen. Als de gemeente de vergunning verleent, publiceert de gemeente een nieuw bericht.

Heeft u vragen over de termijnverlenging?

Als u vragen heeft over de termijnverlenging, kunt u contact met de gemeente opnemen. Dit kan via het telefoonnummer 140167 of via e-mailadres info@gemeente-steenbergen.nl.