Officiele publicatie

Termijnverlenging omgevingsvergunning Koudenberg 14 te Steenbergen

Op 24 december 2019 hebben wij de termijn van een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit uitrit aanleggen of veranderen verlengd, voor het creëren van een inrit naar het perceel gelegen aan de Koudenberg 14, 4651 JR te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004903.

Tegen bovenstaande verlenging kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.