Officiele publicatie

Termijnverlenging omgevingsvergunning Langeweg 4k te Kruisland

Op  14 juli 2016 hebben wij de termijn van een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening verlengt voor het verbouwen van een schoolgebouw tot 3 woningen op het perceel gelegen aan de Langeweg 4k, 4756 AK te Kruisland.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16002589.

Tegen bovenstaande verlenging kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.