gemeente Steenbergen | Termijnverlenging omgevingsvergunning Liberatorstraat 8 te Steenbergen

Officiele publicatie

Termijnverlenging omgevingsvergunning Liberatorstraat 8 te Steenbergen

Op 23 november 2020 hebben wij de termijn van een aanvraag om een omgevingsvergunning deelactiviteit bouwen verlengd voor het oprichten van een bedrijfsruimte op het perceel aan de Liberatorstraat 8 te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20004859

De uiterste beslistermijn op de aanvraag wordt verlengd naar 26 februari 2021.

Tegen bovenstaande verlenging kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.